Pratite nas: Pratite nas na Facebook-uPratite nas na Twitter-u

Prijava / Registracija

Politika privatnosti

Sajt www.vrtici.com štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.
Sajt www.vrtici.com se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišÄ‡enja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sajt www.vrtici.com može u skladu sa zakonom prikupljati odreÄ‘ene podatke o korisnicima dobijene tokom korišÄ‡enja sajta (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unešene u postupku registracije. Ove podatke sajt www.vrtici.com koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao sajt i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje. Na osnovu tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji meÄ‘u kojom publikom.

Sajt www.vrtici.com se obavezuje da prikupljene privatne podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće nikada prodavati, niti distribuirati osum u slučajevima kada to zakon nalaže.

Sajt www.vrtici.com se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.