Pratite nas: Pratite nas na Facebook-uPratite nas na Twitter-u

Prijava / Registracija

Montesori program

Verovatno ste dosad čuli da pojedini privatni vrtići u Beogradu u opisu svog programa rada pominju Montesori program i da su članovi Montesori društva Srbije.

Ovim tekstom, namera nam je da vas upoznamo sa Montesori programom i po čemu je on to poseban u  razvoju dece.

Ime kao ime Montesori nije zakonom zaštićeno i može da ga koristi bilo ko u bilo koje svrhe; ovo je važno da zna svako ko traži dobru Montesori školu ili Montesori edukatore.

Montesori program je osnovala pedijatar/psihijatar Marija Montesori 1907-e godine i ovaj program naglašava značaj i vezu izmeÄ‘u svih živih bića kao i potrebu da svaka osoba pronaÄ‘e svoju ulogu, smisao i cilj postojanja u životu. Montesori program podstiče detetov osećaj nezavisnosti i edukatori uvek pitaju decu da li žele da probaju da reše odreÄ‘eni zadatak, da li im je potrebna pomoć u onome što rade ili misle da nisu spremni za to.

Montesori pedagogija smatra da dete od roÄ‘enja pa do svoje šeste godine ima “upijajući um” i da  ova genijalna mogućnost mentalnog upijanja, omogućava deci da nauče maternji jezik, usavrše pokrete tela i usvoje odreÄ‘ena pravila.
Još jedna bitna stvar koju je uočila Marija Motesori je da deca u svom razvoju ličnosti prolaze kroz odreÄ‘ene osetljive periode života.
Ovi periodi u životu deteta su kada je dete odreÄ‘enim podsticajem iz svog okruženja, usvojilo nova znanja ili nove veštine, i mogu se primetiti kod sve dece u približno istom uzrastu. Suština je da su ti   periodi idealno vreme za razvoj odreÄ‘ene veštine ili sticanja odreÄ‘enog znanja kod deteta.

Dete uzrasta od 3 – 6 godine prolazi kroz proces pojave svesti i volje, i samim tim polako postaje samosvesno biće. Primenom Montesori filozofije i Montesori materijala (posebni didaktički materijali koje je razvila M.Montesori i koji se koriste u edukaciji) pružaju detetu mogućnosti za sakupljanjem novih znanja i da u kontinuitetu razvijaju svoju svest.

Postoje četiri glavne oblasti u predškolskom programu:

  • Praktičan život: Deca uče kako da vezuju pertle na svojim cipelama, kako da okače jaknu na čiviluku, spremaju sama sebi užinu i piće, odlaze u kupatilo bez ičije pomoći i ukoliko nešto prosipaju uče se da to za sobom i počiste
  • Učenje kroz korišÄ‡enje čula: Vežbe su napravljene tako da deca koriste svih pet čula kako bi sticala znanja iz okoline. Npr, dete uči o lišÄ‡u koje opada tako što koristi čulo dodira kako bi osetilo koliko je lišÄ‡e krto.
  • Jezik umetnosti: Deca se podstiču da se izraze verbalno i uče da prepoznaju i da prate odreÄ‘ena slova. To čini osnovu za kasnije učenje čitanja i pisanja.
  • Matematika i geometrija: Deca uče o brojevima uz pomoć ruku korišÄ‡enjem posebnih Montesori materijala, i tako savladavaju sabiranje, množenje i druge matematičke operacije sa lakoćom i  radošÄ‡u.

Peta oblast koju ne treba zanemariti i kojoj se takođe posvećuje pažnja je učenje o muzici, umetnosti, životinjama, geografiji...

Sve oblasti koje se izučavaju su meÄ‘usobno povezane. Igračke i didaktički materijali koji se koriste za učenje su postavljeni svugde po učionici, tako da dete kada uÄ‘e može da vidi šta je ponuÄ‘eno i da samo odabere zadatak - “rad” koji će rešavati prema sopstvenom interesovanju.
Za rešavanje zadatka koriste se knjige, slagalice, umetnički projekti....
Kada dete uspešno reši zadatak, ono svoj rad stavlja na policu i prelazi na rešavanje drugog problema.
Dnevni raspored predviđa igranje dece samostalno ili u grupama.

Većina edukatora radi sa decom jedan na jedan, ali najveći napredak je primećen kada deca rade meÄ‘usobno. U Montesori školama, edukatori nisu jedini koji uče decu. Starija deca često pomažu mlaÄ‘ima učeći ih kako da savladaju pojedine veštine.

Komentari

Nema komentara.

Morate se prijaviti / registrovati da bi ste mogli ostavljati komentare